Start Over de PGZ Rechtsbijstand Contacinformatie Voordelen leden Verzekeren

De Politiebond Gelderland Zuid

We schrijven 1994, het jaar waarin de grootschalige reorganisatie van politie Nederland zijn beslag moest krijgen. Na een voorbereidingsperiode van maar liefst 7 jaar zou de samenvoeging van de gemeente- en rijkspolitie dan eindelijk een feit worden. Een samenvoeging die uiteindelijk zou moeten leiden tot 25 regionale politiekorpsen en één landelijke dienst, de KLPD. Na zo’n lange voorbereidingsperiode zou je mogen verwachten dat de meeste zaken op het moment van daadwerkelijke samenvoeging goed voorbereid en georganiseerd zouden zijn. Niets was echter minder waar. Met name de voorzieningen en regelingen voor de diender op straat waren bedroevend slecht geregeld.
Een zeer onduidelijke visie, het opheffen van de groepen waardoor er geen binding meer was en het hanteren van zeer personeelsonvriendelijke roosters, waren o.a. zaken die leidden tot zeer veel onvrede op de werkvloer. Steeds meer werd duidelijk dat de landelijke bonden, die sterk betrokken waren bij alle voorbereidingen, hun leden een slechte dienst hadden bewezen. Kennelijk waren deze bonden toch wat vervreemd van hun eigen achterban en wisten zij niet meer wat er leefde op de werkvloer.

Mede hierdoor besloten enkele politiemensen uit de basis om de te onderzoeken of er bij de collega’s draagvlak zou zijn voor de oprichting van een nieuwe onafhankelijke regionale bond die zich met name zou bezighouden met het wel en wee van de collega’s op de werkvloer.

Al snel bleek dat veel politiemensen dit een goed idee vonden en uiteindelijk werd dan ook in februari 1994 de Politiebond Gelderland-Zuid (PGZ) opgericht. De PGZ was een tegenhanger van de landelijke organisaties en onderhield zeer korte lijnen met de collega’s op de werkvloer . Hierdoor kon zij dan ook de daadwerkelijke mening van de leden vertegenwoordigen en deze mening luid en duidelijk verkondigen in de richting van de leiding. Dit concept sloeg aan bij de collega’s en in korte tijd werden meer dan 150 collega’s lid van de PGZ. Eind 1994 resulteerde dit bij de verkiezingen in 3 OR zetels en 5 zetels ( van de 9) in de onderdeelscommissie Stad Nijmegen.
In 1995 kreeg de PGZ van de toenmalige minister van binnenlandse zaken toestemming om toe te treden tot het Regionaal Georganiseerd Overleg. Opnieuw een stukje erkenning.
Uiteindelijk is de PGZ uitgegroeid tot een professionele vakorganisatie met 250 leden. Landelijk gezien wordt er samengewerkt met drie andere regionale politievakorganisaties, nl. in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.