Start Over de PGZ Rechtsbijstand Contacinformatie Voordelen leden Verzekeren       

                                                                                          

 

Exclusief voor PGZ-leden

Op 16 december 2003 heeft de PGZ, samen met de andere regionale politie vakorganisaties een exclusief contract afgesloten met OHRA.

Met ingang van 1 januari 2004 krijgen onze leden maar liefst 20 % korting op de toch al lage premie voor een autoverzekering (met tot 80% no-claim korting).
In een groot aantal gevallen valt de premie zelfs lager uit dan bij de maatschappijen met wie ons korps een contract heeft afgesloten.

Ook voor andere OHRA verzekeringen gelden aantrekkelijke kortingen:

Voor inboedel, woonhuis, aansprakelijkheid particulieren, kostbaarheden, rechtsbijstand, gezinsongevallen, permanente reis, caravan en pleziervaartuig verzekering geldt een korting van 10%.

Daarnaast garandeert OHRA de PGZ leden een pakketkorting, afhankelijk van het aantal verzekeringen:

* 4 verzekeringen …………..2% korting
* 5 verzekeringen …………..2% korting
* 6 verzekeringen …………..3% korting
* vanaf 7 verzekeringen ……5% korting

Als sprake is van een verzekeringspakket zijn de poliskosten bij het afsluiten voor rekening van OHRA.

Verzekeringen die elders zijn ondergebracht en die niet per direct beëindigd kunnen worden, kunnen al premievrij bij OHRA afgesloten worden, met een toekomstige ingangsdatum. OHRA kan de nog elders lopende verzekeringen voor de leden opzeggen. Deze premievrije verzekeringen worden ook meegenomen voor het vaststellen van de hoogte van de pakketkorting.

Als de leden ook een reeds lopende particuliere ziektekostenverzekering bij OHRA onderbrengen kan deze ook in het pakket worden opgenomen, waardoor de toch al lage premie nog verder verlaagd wordt door de pakketkorting.

Levensverzekeringen kunnen niet in het verzekeringspakket worden opgenomen, maar tellen met uitzondering van koopsompolissen wel mee voor het berekenen van de pakketkorting op de andere verzekeringen.

Leden die al een verzekering bij OHRA hebben lopen kunnen met ingang van 1 januari 2004 ook een beroep doen op de collectiviteitkorting. Zij kunnen de afdeling Relatiebeheer van OHRA bellen, telefoon (026) 4004848 en melden dat zij aan deze collectieve korting wensen deel te nemen.